Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi như là chuyển động rơi tự do?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 27 SGK - vật lí 10

Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi như là chuyển động rơi tự do?

A. Chuyển động của một hòn sỏi được ném lên cao.

B. Chuyển động của một hòn sỏi được ném theo phương nằm ngang.

C. Chuyển động của một hòn sỏi được ném theo phương xiên góc.

D. Chuyển động của một hòn sỏi được thả rơi xuống.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Vì vật rơi tự do có vận tốc ban đầu bằng 0, và rơi theo phương thẳng đứng.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021