Giải câu 2 bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác- lơ sgk vật lí 10 trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 162 - sgk vật lí 10

Viết hệ thức liên hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định.

Bài làm:

p T => $\frac{p}{T}$ = hằng số

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021