Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 144 sgk vật lí 10

Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng.

Bài làm:

Định luật bảo toàn cơ năng: Cơ năng của một vật chuyển động trong trường trọng lực được bảo toàn.

Biểu thức: W1 = W2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021