Giải câu 2 bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình sgk vật lí 10 trang 186

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 186 - sgk vật lí 10

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể

Bài làm:

Chất rắn đơn tinh thể : được cấu tạo từ một tinh thể, có tính dị hướng.

Chất rắn đa tinh thể: cấu tạo từ vô số tinh thể rất nhỏ, có tính đẳng hướng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021