Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 11 sgk vật lí 10

Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

Bài làm:

Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng kinh độ và vĩ độ địa lí.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Vật Lý 10