Giải câu 2 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 191

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 191 - sgk vật lí 10

Phát biểu và viết công thức của định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn.

Bài làm:

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn đồng chất, hình trụ tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó

ɛ == ασ

α: là hệ số tỉ lệ phụ thuộc chất liệu của vật rắn.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021