Giải câu 1 Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt sgk vật lí 10 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 159 - sgk vật lí 10

Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.

Bài làm:

Một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái:

Áp suất p, thể tích V, nhiệt độ tuyệt đối T.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021