Một tủ lạnh có trọng lượng 890 N chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51.

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK trang 79:

Một tủ lạnh có trọng lượng 890 N chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu? Với lực đẩy tìm được có thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ được không?

Bài làm:

Các lực tác dụng vào tủ lạnh: , $\overrightarrow{F_{ms}}$,$\overrightarrow{P}$, $\overrightarrow{N}$.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

Áp dụng định luật II Newton cho các lực tác dụng vào tủ lạnh theo phương ngang:

.

Chiếu lên phương chuyển động: Fđ - Fms = m.a = 0

Fđ = Fms = . N = .P = 0,51.890 = 453,9 N.

Với lực đẩy tìm được không thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ được vì lực làm cho tủ lạnh chuyển động từ đứng yên lớn hơn lực giữ cho tủ lạnh chuyển động thẳng đều.

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021