Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 27 SGK - vật lí 10

Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

Bài làm:

Các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g khi chúng ở cùng một vĩ độ địa lí.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021