Giải bài 39 vật lí 10: Độ ẩm của không khí

  • 1 Đánh giá

"Độ ẩm 82%" ghi trong mục "Dự báo thời tiết" của chương trình truyền hình VTV3 buổi sáng có ý nghĩa gì? Để trả lời câu hỏi trên, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Độ ẩm của không khí. Với phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại

  • Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng đo bằng khối lượng hơi nước (tính ra gam) chứa trong 1m3 không khí.
  • Độ ẩm cực đại A là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bão hòa, giá trị của nó tăng theo nhiệt độ. Đơn vị đo của các đại lượng này đều là g/m3.

2. Độ ẩm tỉ đối

  • Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ:

f=.100%

  • hoặc tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất pbh của hơi nước bão hòa trong không khí ở cùng một nhiệt độ:

f.100%

  • Không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao.
  • Có thể đo độ ẩm của không khí bằng các loại ẩm kế.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Trang 211 - sgk vật lí 10

Dựa vào bảng 39.1, hãy xác định độ ẩm cực đại A của không khí ở 300C.

Giải bài 39: Độ ẩm của không khí - sgk vật lí 10 trang 211

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 212 - sgk vật lí 10

Với cùng độ ẩm tuyệt đối a, nếu nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tỉ đổi f tăng hay giảm?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: trang 213 - sgk vật lí 10

Độ ẩm tuyệt đối là gì? Độ ẩm cực đại là gì? Nói rõ đơn vị đo của các đại lượng này.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 213 - sgk vật lí 10

Độ ẩm tỉ đối là gì? Viết công thức và nêu ý nghĩa của đại lượng này.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 213 - sgk vật lí 10

Viết công thức gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 213 - sgk vật lí 10

Khi nói về độ ẩm tuyệt đối, câu nào dưới đây là đúng?

A. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ ẩm bằng khối lượng ( tính ra kilogam ) của hơi nước có trong 1m3 không khí.

B. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng ( tính ra gam ) của hơi nước có trong 1 cm3 không khí.

C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng ( tính ra gam ) của hơi nước có trong 1 m3 không khí.

D. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng ( tính ra kilogam) của hơi nước có trong 1 cm3 không khí.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 214 - sgk vật lí 10

Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây là không đúng?

A. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.

B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.

C. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.

D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 214 - sgk vật lí 10

Ở cùng một nhiệt độ và áp suất, không khí khô năng hơn hay không khí ẩm nặng hơn? Tại sao ? Cho biết khối lượng mol của không khí là μ = 29 g/ mol.

A. Không khí khô nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí có khối lượng lớn hơn.

B. Không khí ẩm nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì nước có khối lượng lớn hơn.

C. Không khí khô nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí khô có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí ẩm.

D. Không khí ẩm nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí ẩm có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí khô.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 214 - sgk vật lí 10

Mặt ngoài của một cốc nước thủy tinh đang đựng nước đá thường có nước đọng thành giọt và làm ướt mặt cốc. Giải thích vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 214 - sgk vật lí 10

Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy xác định độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: trang 214 - sgk vật lí 10

Buổi sáng, nhiệt độ không khí là 230C và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ không khí là 300C và độ ẩm tỉ đối là 60%. Hỏi vào buổi nào không khí chứa nhiều hơi nước hơn ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 10 bài 39: Độ ẩm không khí


  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021