Phát biểu và viết hệ thức của định luật II Newton

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 64 sgk vật lí 10

Phát biểu và viết hệ thức của định luật II Newton.

Bài làm:

Nội dung định luật: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của lực và gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Biểu thức: .

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021