Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. Chứng tỏ rằng định luật đó tương đương định luật III Newton

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 126 sgk vật lí 10

Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. Chứng tỏ rằng định luật đó tương đương định luật III Newton.

Bài làm:

Định luật bảo toàn động lượng: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.

Biểu thức:

Chứng minh định luật bảo toàn động lượng tương đương với định luật III Newton:

Từ biểu thức của định luật:

Biến thiên động lượng của hệ là:

$\Delta \overrightarrow{p_{1}} = - \Delta \overrightarrow{p_{2}}$

$\overrightarrow{F_{1}}.\Delta t = - \overrightarrow{F_{2}}.\Delta t$ (Đpcm)

$\overrightarrow{F_{1}} = - \overrightarrow{F_{2}}$

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021