Một đồng hồ treo tường có kim phút dài 10 cm và kim giờ dài 8cm. Cho rằng các kim quay đều. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của điểm đầu hai kim.

  • 1 Đánh giá

Câu 13: SGK trang 34:

Một đồng hồ treo tường có kim phút dài 10 cm và kim giờ dài 8cm. Cho rằng các kim quay đều. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của điểm đầu hai kim.

Bài làm:

Đối với kim phút:

Chu kì quay của kim phút là: T1 = 60 phút = 3600 (s).

Tốc độ góc của kim phút là: (rad/s).

Tốc độ dài của kim phút là: v1 = r1. = 10.10-2. = $\frac{\pi }{18000}$ (m/s).

Tương tự đối với kim giờ:

Chu kì của kim giờ là: T2 = 12 h = 43 200 (s).

Tốc độ góc của kim giờ là: (rad/s).

Tốc độ dài của kim giờ là: v2 = r2. = 8.10-2. = $\frac{\pi }{27 000}$ (m/s).

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021