Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 27 SGK - vật lí 10

Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

Bài làm:

Đặc điểm của sự rơi tự do là:

Phương: thẳng đứng (dây rọi).

Chiều: từ trên xuông dưới.

Chuyển động rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều.

Vật rơi tự do với gia tốc bằng gia tốc trọng trường.

Vật rơi tự do với vận tốc ban đầu bằng 0.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021