Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên một quốc lộ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 11 sgk vật lí 10

Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên một quốc lộ.

Bài làm:

Để xác định vị trí ô tô trên quốc lộ, ta cần chọn một vật làm mốc như cái cây bên đường, cột mốc....

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021