Giải câu 1 bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí sgk vật lí 10 trang 154

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 154 - sgk vật lí 10

Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất:

Bài làm:

  • Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử.
  • Các phân tử chuyển động không ngừng.
  • Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao và ngược lại.
  • Các phân tử tương tác nhau bằng lực hút và lực đẩy. Khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy lớn hơn lực hút và ngược lại.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021