Giải câu 13: bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 210

  • 1 Đánh giá

Câu 13: trang 210 - sgk vật lí 10

Ở trên núi cao người ta không thể luộc chín trứng trong nước sôi. Tại sao?

Bài làm:

Trứng thường chín ở 1000C. Càng lên cao, không khí càng loãng nên áp suất khí giảm dẫn đến nhiệt độ sôi giảm ( có thể thấp hơn 1000C ). Với nhiệt độ thấp hơn thì trứng không đủ nhiệt để chín.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021