Một vật nặng rơi từ độ cao 20 m xuống mặt đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 27 SGK - vật lí 10

Một vật nặng rơi từ độ cao 20 m xuống mặt đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2.

Bài làm:

Thời gian rơi của vật là: $\Rightarrow $ $t = \sqrt{\frac{2.h}{g}} = \sqrt{\frac{2.20}{10}} = 2$ (s).

Vận tốc của vật khi chạm đất là: v = g.t = 10.2 = 20 (m/s).

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021