Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 106 SGK vật lí 10

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều?

Bài làm:

Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều:

  1. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy;
  2. Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

Biểu thức:

F = F1 + F2

(chia trong)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021