Nêu cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 11 sgk vật lí 10

Nêu cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

Bài làm:

Để xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng, ta cần chọn một hệ trục tọa độ gắn với vật mốc.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021