Giải câu 1 Bài 1: Chuyển động cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK vật lí 10 trang 11:

Chất điểm là gì?

Bài làm:

Chất điểm: là vật chuyển động có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021