Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 (m). Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g = 10 m/s

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 27 SGK - vật lí 10

Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 (m). Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g = 10 m/s2.

Bài làm:

Gọi thời gian rơi của hòn sỏi là: t (s) , t > 0.

Độ cao của điểm bắt đầu thả hòn sỏi là: h = .g.t2.

Trong (t – 1) (s) hòn sỏi đi được quãng đường là: s = .g.(t – 1)2.

Quãng đường đi được của hòn sỏi trong giây cuối cùng là:

S’ = h – s = .g.(t2 – (t – 1)2) = 15 m (*).

Giải phương trình (*), ta được, t = 2 (s).

Độ cao của điểm bắt đầu thả là: h = .g.t2 = .10.22 = 20 (m).

  • 95 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021