Giải bài 28 vật lí 10: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

 • 1 Đánh giá

Vật chất tồn tại ở những trạng thái nào? Những trạng thái đó có những đặc điểm gì để ta phân biệt? Để hiểu rõ hơn về điều đó, KhoaHoc xin chia sẻ bài "Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí" chương trình sgk lớp 10. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Cấu tạo chất:

1. Cấu tạo chất:

 • Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử.
 • Các phân tử chuyển động không ngừng.
 • Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao và ngược lại.

2. Lực tương tác phân tử:

 • Các phân tử tương tác nhau bằng lực hút và lực đẩy. Khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy lớn hơn lực hút và ngược lại.

3. Các thể rắn, lỏng, khí:

 • Ở thể khí các phân tử ở xa nhau, lực tương tác yếu, chất khí không có thể tích và hình dạng riêng. Chất khí có thể tích chiếm toàn bộ bình chứa, có thể nén dễ dàng.
 • Ở thể rắn các phân tử ở gần nhau, lực tương tác rất mạnh, chất rắn có thể tích và hình dạng riêng xác định.
 • Ở thể lỏng lực tương tác giữa các phân tử lớn hơn ở thể khí nhưng nhở hơn thể rắn, chất lỏng có thể tích xác định và có hình dạng của phần bình chứa nó.

II. Thuyết động học phân tử chất khí:

1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí:

 • Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
 • Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.
 • Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.

2. Khí lí tưởng:

 • Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 154 - sgk vật lí 10

Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 154 - sgk vật lí 10

So sánh các thể khí, lỏng, rắn về các mặt sau đây:

 • Loại phân tử;
 • Tương tác phân tử;
 • Chuyển động phân tử;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 154 - sgk vật lí 10

Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 154 - sgk vật lí 10

Định nghĩa khí lí tưởng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 154 - sgk vật lí 10

Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?

A. Chuyển động không ngừng.

B. Giữa các phân tử có khoảng cách.

C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.

D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng lớn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 154 - sgk vật lí 154

Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử

A. chỉ có lực hút.

B. chỉ có lực đẩy.

C. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

D. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 155 - sgk vật lí 10

Tính chất nào sau đây không phải là phân tử của vật chất ở thể khí?

A. Chuyển động hỗn loạn.

B. Chuyển động không ngừng.

C. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng.

D.Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 155 - sgk vật lí 10

Nêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút, lực đẩy.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 10 bài 28: Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí


 • 44 lượt xem
Chủ đề liên quan