Giải câu 1 bài 39: Độ ẩm của không khí sgk vật lí 10 trang 213

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: trang 213 - sgk vật lí 10

Độ ẩm tuyệt đối là gì? Độ ẩm cực đại là gì? Nói rõ đơn vị đo của các đại lượng này.

Bài làm:

  • Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng đo bằng khối lượng hơi nước (tính ra gam) chứa trong 1m3 không khí.
  • Độ ẩm cực đại A là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bão hòa, giá trị của nó tăng theo nhiệt độ.
  • Đơn vị đo của các đại lượng này đều là g/m3

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021