Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 27 SGK - vật lí 10

Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như thế nào?

Bài làm:

Nếu loại bỏ được lực cản không khí khì các vật sẽ rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực (rơi tự do).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021