Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK vật lí 10 trang 100:

Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng.

Bài làm:

Trọng tâm của một số vật có hình dạng đặc biệt:

Hình tròn: trọng tâm chính là tâm của hình tròn.

Hình chữ nhật: trọng tâm là tâm hình chữ nhật (giao điểm của hai đường chéo).

Hình vuông: trọng tâm là tâm hình vuông (giao điểm của hai đường chéo).

Hình thoi: trọng tâm là tâm hình thoi (giao điểm của hai đường chéo).

Tam giác: trọng tâm là giao điểm của ba đường trung tuyến.

...

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021