Giải câu 12 bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng sgk vật lí 10 trang 203

  • 1 Đánh giá

Câu 12: trang 203 - sgk vật lí 10

Một màng xà phòng được căng trên bề mặt khung dây đồng mảnh hình chữ nhật treo thẳng đứng, đoạn dây đồng ab dài 50 mm và có thể trượt dễ dàng dọc theo chiều dài của khung (Hình 37.8). Tính trọng lượng P của đoạn dây ab để nó nằm cân bằng. Màng xà phòng có hệ số căng bề mặt σ = 0,040 N/m.
Giải bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - sgk vật lí 10 trang 198

Bài làm:

Đoạn dây ab nằm cân bằng khi trọng lượng của đoạn dây có độ lớn bằng lực căng bề mặt Fc của màng xà phòng tác dụng lên nó:

P = Fc = 2σl = 0,040. 2.50.10-3 = 0,004 N

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021