Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 40 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 22 SGK - vật lí 10

Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 40 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Tính gia tốc của xe biết rằng sau khi chạy được quãng đường 1 km thì ô tô đạt tốc độ 60 km/h.

Bài làm:

Gia tốc của xe là: v2 – v02 = 2.a.S $a = \frac{v^{2} - v_{0}^{2}}{2.S} = \frac{60^{2} – 40^{2}}{2.1} = 1000$ (km/h2) = (m/s2).

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021