Viết công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 144 sgk vật lí 10

Viết công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Bài làm:

Cơ năng của vật chuyển động chịu tác dụng của lực đàn hồi:

W = .m.v2 + .k.( $\Delta l$)2

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021