Giải câu 3 bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 209

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 209 - sgk vật lí 10

Sự bay hơi là gì? Tên gọi của quá trình ngược với sự bay hơi?

Bài làm:

Sự bay hơi là: quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng .

Quá trình chuyển ngược lại với sự bay hơi gọi là sự ngưng tụ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021