Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 34 SGK - vật lí 10

Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc.

Bài làm:

Chu kì T của chuyển động trong đều là thời gian để vật đi được một vòng.

(s).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021