Phát biểu định luật I Newton. Quán tính là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 64 sgk vật lí 10

Phát biểu định luật I Newton. Quán tính là gì?

Bài làm:

Nội dung định luật I Newton: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Quán tính: là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021