Giải câu 7 bài 39: Độ ẩm của không khí sgk vật lí 10 trang

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 214 - sgk vật lí 10

Mặt ngoài của một cốc nước thủy tinh đang đựng nước đá thường có nước đọng thành giọt và làm ướt mặt cốc. Giải thích vì sao?

Bài làm:

Lớp không khí tiếp xúc với mặt ngoài của thành cốc thủy tinh đang đựng nước đá bị làm lạnh xuống đến nhiệt độ dưới điểm sương của nó nên hơi nước trong không khí đọng lại thành sương và giọt làm ướt mặt ngoài của thành cốc.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021