Hãy chỉ ra cặp “lực và phản lực” trong các tình huống sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 15: Trang 65 sgk vật lí 10

Hãy chỉ ra cặp “lực và phản lực” trong các tình huống sau:

a. ô tô đâm vào thanh chắn đường.

b. thủ môn bắt bóng.

c. gió đập vào cánh cửa.

Bài làm:

a. lực: lực của ô tô tác dụng lên thanh chắn đường.

Phản lực: Lực mà thanh chắn tác dụng lên ô tô.

b. lực: lực mà thủ môn dùng để bắt bóng.

Phản lực: Lực mà bóng tác dụng vào tay thủ môn.

c. lực: lực mà gió tác động vào cánh cửa.

phản lực: lực mà cánh cửa tác dụng vào không khí.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021