Giải bài 12 vật lí 10: Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lực hấp dẫn. Trong bài học này, KhoaHoc gửi tới bạn đọc một lực nữa, đó là lực đàn hồi. Lực đàn hồi có đặc điểm gì? Hi vọng những kiến thức trọng tâm mà tech12 trình bày sẽ làm hài lòng bạn đọc

A. Lý thuyết

Lực đàn hồi: Lực tác dụng vào vật làm vật biến dạng.

Lực đàn hồi của lò xo: Lực xuất hiện ở hai đầu lò xo và tác dụng vào các vật tiếp xúc với lò xo.

Bài 12: Lực đàn hổi của lò xo – Định luật Húc

Đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo:

  • Điểm đặt: Đặt vào hai đầu lò xo.
  • Phương: Dọc theo trục lò xo.
  • Hướng của lực đàn hồi của lò xo: ngược hướng với ngoại lực gây biến dạng.

Giới hạn đàn hồi của lò xo: là giá trị của độ biến dạng của lò xo sao cho trong giá trị này lực đàn hồi vẫn tỉ lệ với trọng lượng. (Khi thả ra, lò xo lại trở về hình dạng ban đầu). Hay giới hạn đàn hồi là giá trị của độ biến dạng mà tại đó lực đàn hồi cực đại.

Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dang của lò xo.

Độ lớn: Fđh = k. (N).

Với k là hệ số đàn hồi hay độ cứng của lò xo (N/m).

Độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của lò xo.

Lực đàn hồi có phương vuông góc với mặt tiếp xúc.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: SGK trang 74:

Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của

a. lò xo

b. dây cao xu, dây thép

c. mặt phẳng tiếp xúc.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: SGK trang 74:

Phát biểu định luật Húc.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: SGK trang 74:

Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 100 N/m để nó dãn 10 cm?

A. 1 000 N

B. 100 N

C. 10 N

D. 1 N

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: SGK trang 74:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5 N. Khi ấy lò xo dài 18 cm. Độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

A. 30 N/m.

B. 25 N/m.

C. 1,5 N/m.

D. 150 N/m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: SGK trang 74:

Một lò xo có chiều dài tự nhiêm 30 cm, khi bị nén lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bị nén bằng 10 N thì chiều dài của nói bằng bao nhiêu?

A. 18 cm.

B. 40 cm.

C. 48 cm.

D. 22 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: SGK trang 74 vật lý lớp 10

Treo một vật có trọng lượng 2,0 N vào một lò xo, lò xo dãn ra 10 mm. Treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo, nó dãn 80 mm.

a. tính độ cứng của lò xo.

b. tính trọng lượng chưa biết.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 10 bài 12: Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc


  • 72 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021