Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5 N.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 74:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5 N. Khi ấy lò xo dài 18 cm. Độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

A. 30 N/m.

B. 25 N/m.

C. 1,5 N/m.

D. 150 N/m.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích:

Độ biến dạng của lò xo là: = 18 – 15 = 3 cm = 3.10-2 (m).

Độ cứng của lò xo là: (N/m).

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021