Giải bài 4 vật lí 10: Sự rơi tự do

  • 1 Đánh giá

Bám sát cấu trúc SGK vật lí 10, KhoaHoc gửi đến bạn đọc bài 4: Sự rơi tự do. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải bài tập SGK sẽ giúp bạn đọc có thể tự ôn tập tại nhà.

A. Lý thuyết

I. Sự rơi tự do và sự rơi trong không khí

Sự rơi của các vật: khi thả vật ở một độ cao h so với mặt đất, vật sẽ rơi về mặt đất.

Trong không khí, không phải bao giờ vật nặng cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

Sự rơi của một vật trong không khí phụ thuộc vào:

Khối lượng vật;

Diện tích bề mặt của vật

...

Sự rơi tự do: là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

II. Đặc điểm của sự rơi tự do

Phương: thẳng đứng (phương dây dọi).

Chiều: từ trên xuống dưới.

Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Vận tốc trong chuyển động rơi tự do: v = g.t, trong đó g là gia tốc rơi tự do.

Quãng đường đi được trong chuyển động rơi tự do: S =.g.t2 (m).

III. Gia tốc rơi tự do

Gia tốc rơi tự do của một vật phụ thuộc vào vị trí địa lí, ở những vĩ độ khác nhau sẽ có gia tốc rơi tự do khác nhau.

Tại mỗi nơi nhất định trên trái đất, gia tốc rơi tự do của các vật đều như nhau.

Thông thường, ta lấy gia tốc rơi tự do là: g = 9,8 m/s2 hoặc g = 10m/s2.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 27 SGK - vật lí 10

Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự rơi nhanh, chậm của các vật khác nhau trong không khí?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 27 SGK - vật lí 10

Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 27 SGK - vật lí 10

Sự rơi tự do là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 27 SGK - vật lí 10

Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 27 SGK - vật lí 10

Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 27 SGK - vật lí 10

Viết công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 27 SGK - vật lí 10

Chuyển động của vật nào dưới đâu sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi.

A. Một cái lá cây rụng.

B. Một sợi chỉ.

C. Một chiếc khăn tay.

D. Một mẩu phấn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 27 SGK - vật lí 10

Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi như là chuyển động rơi tự do?

A. Chuyển động của một hòn sỏi được ném lên cao.

B. Chuyển động của một hòn sỏi được ném theo phương nằm ngang.

C. Chuyển động của một hòn sỏi được ném theo phương xiên góc.

D. Chuyển động của một hòn sỏi được thả rơi xuống.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 27 SGK - vật lí 10

Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất, hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 4 h xuống đất thì hòn đá sẽ rơi trong bao lâu?

A. 4 s.

B. 2 s.

C. s.

D. Một đáp số khác.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 27 SGK - vật lí 10

Một vật nặng rơi từ độ cao 20 m xuống mặt đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: Trang 27 SGK - vật lí 10

Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4 s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe thấy tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: Trang 27 SGK - vật lí 10

Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 (m). Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g = 10 m/s2.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 10 bài 4: Sự rơi tự do


  • 48 lượt xem
Chủ đề liên quan