Giải bài 24 vật lí 10: Công và công suất

  • 1 Đánh giá

Trong bài học này, KhoaHoc giới thiệu tới các em bài 24: Công và công suất. Hi vọng những tóm tắt lí thuyết trên đây sẽ giúp các em học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm hai phần:

  • Lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK.

A. Lý thuyết

I. Công

Công là một đại lượng vật lí, được xác định bằng tích vô hướng của vecto lực tác dụng vào vật và hướng của quãng đường đi được.

Khi lực tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển rời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc $\alpha $ thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức: A = F.s.cos$\alpha $ (J)

TH1: nhọn, cos > 0

Công của lực F: A > 0: Công phát động

TH2: , $\cos \alpha = 0$

Công của lực F: A = 0, xảy ra khi điểm đặt của lực chuyển dời vuông góc với lực.

TH3: tù, $\cos \alpha < 0$

Công của lực F: A < 0: Công cản (cản trở chuyển động)

Chú ý: Ta chỉ xét trường hợp khi điểm đặt của lực chuyển rời thẳng và lực không đổi trong quá trình chuyển động.

II. Công suất

Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Biểu thức: (W)

1 W = 1 J/s

Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 132 sgk vật lí 10

Phát biểu định nghĩa công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 132 sgk vật lí 10

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

A. J.s.

B. W.

C. N.m/s.

D. HP.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 132 sgk vật lí 10

Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị của công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của công suất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 132 sgk vật lí 10

Công có thể biểu thị bằng tích của

A. Năng lượng và khoảng thời gian.

B. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.

C. Lực và quãng đường đi được.

D. Lực và vận tốc.

Chọn đáp án đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 133 sgk vật lí 10

Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng 1000 kg lên cao 30m. Lấy g = 10 m/S2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 132 sgk vật lí 10

Một lực không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc $\overrightarrow{v}$ theo hướng của . Công suất của lực

A. Fvt.

B. Fv.

C. Ft.

D. Fv2.

Chọn đáp án đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 133 sgk vật lí 10

Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 300 so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực trượt đi được 20 m.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 10 bài 24: Công và công suất


  • 52 lượt xem
Chủ đề liên quan