Giải câu 8 bài 39: Độ ẩm của không khí sgk vật lí 10 trang 214

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 214 - sgk vật lí 10

Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy xác định độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C.

Bài làm:

Độ ẩm cực đại A ở 300C đúng bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí ở cùng nhiệt độ này. Theo bảng 39.1, ta xác định được:

A = 30,29 g/m3.

Từ đó muốn xác định độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C bằng:

f=.100% =$\frac{21,53}{30,29}\approx 71$%

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021