Tốc độ góc là gì? Tốc độ góc được xác định như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 34 SGK - vật lí 10

Tốc độ góc là gì? Tốc độ góc được xác định như thế nào?

Bài làm:

Tốc độ góc của một chuyển động tròn là đại lượng do bằng góc mà bán kính OM quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng không đổi. Đơn vị: rad/s.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021