Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4 s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe thấy tiếng hòn đá chạm vào đáy

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 27 SGK - vật lí 10

Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4 s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe thấy tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.

Bài làm:

Hòn đá được coi như rơi tự do.

Gọi thời gian rơi của hòn đá là t1, thời gian để âm thanh trở lại tai người thả là t2.

Ta có: t1 + t2 = 4 (s). (*)

Mà hòn đá đi quãng đường h, âm thanh truyền tới tai người thả cũng đi quãng đường là h (do âm thanh phát ra lúc hòn đá va chạm với đáy hang), nên ta có phương trình:

vkk.t2 = .g.t12 (**).

$t_{2} = \frac{g.t_{1}^{2}}{2.v_{kk}}$ (***).

Giải hệ phương trình (*) và (***), ta có t1 = 3,78 (s).

Vậy, chiều sâu của hang là: h = .g.t12 = .9,8.3,782 = 70 (m).

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021