Giải câu 5 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học sgk vật lí 10 trang 180

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 179 - sgk vật lí 10

Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng?

A. ∆U = Q với Q > 0;

B. ∆U = Q + A với A > 0;

C. ∆U = Q + A với A < 0;

D. ∆U = Q với Q < 0.

Bài làm:

Trong quá trình này hệ không nhận công hay thực hiện công A = 0, trong quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng hệ nhận nhiệt Q > 0;

Vậy ∆U = Q với Q > 0

Chọn A.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021