Câu 8 trang 65 sgk: Chọn câu đúng?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 65 sgk vật lí 10

Chọn câu đúng?

A. nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên.

B. khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa, thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.

C. vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.

D. khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021