Nêu định nghĩa và công thức của động năng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 136 sgk vật lí 10

Nêu định nghĩa và công thức của động năng.

Bài làm:

Động năng của vật m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng mà vật đó có được do nó đang chuyển động và xác định theo công thức:

(J).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021