Sự rơi tự do là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 27 SGK - vật lí 10

Sự rơi tự do là gì?

Bài làm:

Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021