Giải câu 1 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 191

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 191 - sgk vật lí 10

Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì? Viết công thức xác định ứng suất và nói rõ đơn vị đo của nó.

Bài làm:

Biến dạng đàn hồi là vật rắn lấy lại được kích thước và hình dạng ban đầu khi ngoại lực ngừng tác dụng.

Công thức xác định ứng suất:

Trong đó: : ứng suất (Pa)

F: Độ lớn của lực tác dụng (N)

S: Tiết diện ngang của thanh (m2)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021