Giải câu 2 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học sgk vật lí 10 trang 179

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 179 - sgk vật lí 10

Phát biểu nguyên lí II NĐLH

Bài làm:

Nguyên lí II nhiệt động lực học :

  • Cách phát biểu của Clau-di-út : nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.
  • Cách phát biểu của Các-nô: động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021