Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của chiếc cân (Hình 18.7)

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK vật lí 10 trang 103:

Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của chiếc cân (Hình 18.7)

Giải câu 5 bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định - Momen lực

Bài làm:

Nguyên tắc hoạt động của chiếc cân dựa vào quy tắc momen.

Áp dụng quy tắc momen: Phộp.d1 = Pquả nặng . d2

Với d1, d2 là cánh tay đòn của trọng lực của hộp và trọng lực của quả nặng.

mhộp.g.d1 = mquả nặng.g.d2

Vì d1 = d2 nên mhộp = mquả nặng.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021