Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang có chịu lực ma sát nghỉ hay không?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK trang 78:

Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang có chịu lực ma sát nghỉ hay không?

Bài làm:

Quyển sách không bị chịu tác dụng của lực ma sát nghỉ vì:

  • Phản lực của mặt bàn cân bằng với chuyển động;
  • Quyển sách không có xu hướng chuyển động.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021