Một vận động viên môn hốc cây ( môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10m/s.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 79:

Một vận động viên môn hốc cây ( môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,1. Lấy g = 9,8m/s2. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại?

A. 39m

B. 45m

C. 51m

D. 57m

Bài làm:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

Do trọng lực của vật cân bằng với phản lực của mặt đất tác dụng vào bóng, nên lực tác dụng lên bóng chỉ còn lực ma sát. Áp dụng định luật II Newton:

F = Fms = m.a = - .N = .m.g $\Rightarrow $ a = - .g = 0,1.9,8 = - 0,98 m/s2.

Quãng đường mà bóng đi được là: (m).

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021